Επικοινωνία

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός Επισκέψεις κοινού καθημερινά από τις
12:00 έως 15:00
Τηλ.κέντρο : 213 2040 000 Ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου:
e-mail: yellowcard@eof.gr 07:30-15:30

Αντίγραφο της Κίτρινη Κάρτας υπάρχει και στο Εθνικό Συνταγολόγιο. Εναλλακτικά μπορείτε να ζητήσετε την Κίτρινη Κάρτα σε έντυπη μορφή απευθυνόμενοι στον ΕΟΦ (Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών, Μεσογείων 284, 155 62 ΑΘΗΝΑ ή στα τηλ. 213 2040380 και 213 2040337, Fax 210 6549585).